/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Gavelin & Co.  

   

   > nyheter
 
  -
referenser
 

nyheter

Urban Gavelin, utexamineras som diplomerad coach
utbildad enligt International Coach Federations (ICF) riktlinjer

 
   

Stockholm, 2008-06-05 -- Urban Gavelin utexamineras som diplomerad coach efter fullbordad coachutbildning i Leapfrog AB:s regi med Håkan Schyllert, landets kanske mest välmeriterade coachutbildare som kursledare.

Beskrivning Grundutbildning ACC

Utbildningen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF, International Coach Federation, för den som vill bli internationellt certifierad som coach.Utbildningen vilar på tre fundament: Ett utbildningsinnehåll som motsvarar kravet för internationell certifiering på ACC-nivå. En kommunikationsträning som gör att coachen får ut mer i möten med människor, både yrkesmässigt och privat, samt en personlig utveckling genom egen coaching under utbildningstiden. Programmet ger således en gedigen kompetens och färdighetsträning.

Utbildningens syfte och mål

  • Att medvetet och professionellt kunna använda coaching i möten med kunder respektive medarbetare.

  • Att ge en färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för den lägre av de tre certifieringsnivåerna hos ICF.

  • Att som ledare för en grupp eller ett projekt kunna växla påverkansstil och använda coaching i sitt ledarskap.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ger en grundlig genomgång och träning i ICF's kärnkompetenser liksom etiska riktlinjer. Eleven får träna på att använda en modell för coaching vilket gör att coachen får ut mer i sina möten, oavsett vilken roll denne har. Programmet anpassas till och tar vara på individuella styrkor. Vi tränar både "personal coaching" och "performance coaching" samt orientering i telefoncoaching och gruppcoaching. Under programmet går vi igenom många verktyg som används av en professionell coach.

Kursledning
Håkan Schyllert, Master Certified Coach. Han tog sin första coachutbildning vid Hudson Institute i Kalifornien 1999 (en av ICF ackrediterad PCC-utbildning). Han har därefter genomgått en Mastery in Coaching Training hos Newfield Network och är också Certified Somatic Coach från Strozzi Institute. Tillsammans med sina uppdrag för ICF är han kanske landets mest välmeriterade coachutbildare. Coachar idag huvudsakligen ledare i företag och organisationer, i Sverige och internationellt.

Om Urban Gavelin
Urban har tjugofem års affärserfarenhet varav arton år med internationella affärer. Han har haft positioner som sälj- marknads- och affärsutvecklingschef i Norden, på den europeiska marknaden och globalt. Urban har bott och arbetat i Stockholm, London och New York. 

Gavelin & Co. startades år 1998 för att ta tillvara och dela med sig av de verktyg vi utvecklat och de erfarenheter vi samlat på oss under tjugofem år i affärslivet. Vi koncentrerar oss på frågor som rör personlig utveckling, ledarskapsutveckling, projekt- och affärsutveckling inom försäljning, marknads- och företagsledning med målet att stimulera och inspirera organisationer och individer att på alla sätt berikas med en bättre tillvaro.

Urban är initiativrik, innovativ och kreativ. Han är en bra teamspelare, ledare och kommunikatör. Han har en affärsmässig grundsyn, tänker strategiskt och får saker gjorda. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för Företagsledning (IFL) vid Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information kontakta:

Gavelin & Co.
Tel: 018 10 95 25

e-post:  

 

 

Copyright © 2007-09 Gavelin & Company, last updated: 2009-02-20, All Rights Reserved. Privacy Policy