/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Gavelin & Co.  

   

   > kontakt
 
  - länkar


 

företagsprofil och kontaktinformation

Gavelin & Co. startades år 1998 för att ta tillvara och dela med sig av de verktyg vi utvecklat och de erfarenheter vi samlat på oss under tjugofem år i affärslivet. Vi koncentrerar oss på frågor som rör personlig utveckling, ledarskapsutveckling, projekt- och affärsutveckling inom försäljning, marknads- och företagsledning.

 

 
   

Kontaktinformation:

Du kan nå oss för mer information via brev eller på telefon, SMS eller e-post:

  • telefon/fax 018 10 95 25

  • mobil/SMS 0733 15 36 01

  • postadress Lilla Djurgården, 757 53  Uppsala

  • e-post

 

 

 

Copyright © 2007-09 Gavelin & Company, last updated: 2009-02-20, All Rights Reserved. Privacy Policy