/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxx  

Gavelin & Co.  

   

   > tjänster
 
  - produkter

 

våra tjänster

Vi hjälper våra kunder till ökad lönsamhet genom att visa hur flaskhalsarna i verksamheten kan övervinnas. Genomförandet och förändringsarbetet anpassar vi i samråd med kund.

Gavelin & Co. levererar praktiska verktyg och kreativa råd på flera olika sätt:


   
  • vid föreläsningar - som inspirerar och stimulerar ditt team

  • genom utbildning - skräddarsydd för din organisation

  • som konsult - tillsammans med dig och ditt team

  • som coach och mentor - för särskild rådgivning

Att leda sig själv - personlig utveckling
tekniker och verktyg för personlig utveckling; lär dig hantera din tid effektivt,  bli mer produktiv, bli bättre på att prioritera, få saker gjorda och hantera stress. Utveckla din försäljningsförmåga och förhandlingsteknik m.m.

Att leda andra - medarbetare utveckling
ledarskapsutveckling med fokus på; effektivt, resultatorienterat ledarskap. Lär dig att arbeta tillsammans med och genom team, förmedla motivation och entusiasm. Jobba med försäljning, marknadsföring och kommunikation, utveckla rapporterings- och belöningssystem.

Att leda projekt - processutveckling
projektledning och processledning med fokus på; värdeskapande kreativa erbjudanden. FoU; skapa och lansera nya produkter, tjänster eller tillvägagångssätt, marknadsförings-satsningar, P.R., strategisk prissättning m.m.

Att leda förändring - affärsutveckling
affärsutveckling, och förändringsarbete, genomförande av affärsförändringar men blick på ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde.
 

 

 

Copyright © 2007-09 Gavelin & Company, last updated: 2009-02-20, All Rights Reserved. Privacy Policy