/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxxx  

    Gavelin & Co.  

 

 

hjälper upptagna människor

”På det praktiska planet har vi funnit att det viktigaste är att lära sig hantera flaskhalsarna i livet. En flaskhals är en begränsad resurs. Hur du hanterar din tid, dina pengar, dina idéer och dina relationer bestämmer hur långt du kommer att gå.”


Vill du öka din lönsamhet genom att:


 

 

 

  • jobba effektivare?

  • öka försäljningen?

  • motivera medarbetarna?

  • organisera arbetet bättre?

  • förändra er affärsmodell?

  • utveckla affärsprocesserna?

Vilka flaskhalsar begränsar din verksamhet just nu?
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
 
 
   
   

Gavelin & Co. startades år 1998 för att ta tillvara och dela med sig av de verktyg vi utvecklat och de erfarenheter vi samlat på oss under tjugofem år i affärslivet. Vi koncentrerar oss på frågor som rör personlig utveckling, ledarskapsutveckling, projekt- och affärsutveckling inom försäljning, marknads- och företagsledning.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att stimulera och inspirera organisationer och individer att på alla sätt berikas med en bättre tillvaro. 

  Ladda ned artikeln Har du tid?    som handlar om tidsuppfattning och vår tidsanvändning.
 

 

 

 

Copyright © 2007-17 Gavelin & Company, last updated: 2017-12-23, All Rights Reserved. Privacy Policy