/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Gavelin & Co.  

   

   > nyheter
 
  -
referenser
 

nyheter

Gavelin & Co. drar igång på heltid
efter tjugoåtta år med Eastman Kodak.

 
   

Uppsala, 2007-09-03 -- Idag lanserar Urban Gavelin en heltidssatsning genom Gavelin & Co. efter en tjugoåtta årig karriär med Eastman Kodak som bokstavligen tagit honom runt jorden inom flera olika affärsområden. På ett eller annat sätt har Urban Gavelin varit inblandad i historiska teknologiska genombrott i tre industrier; först den grafiska branschen när Macintosh-datorn kom på 80-talet, sedan den professionella fotografins övergång till digital teknik på 90-talet och slutligen konsumenternas övergång till digital bild under detta årtionde.

Gavelin summerar sina år på Kodak genom att säga: "I slutändan är det dina erfarenheter och allt det du lärt dig som finns kvar, tillsammans med de relationer och vänskapsband som du knutit på vägen."

Gavelin & Co. som grundades 1998, startade för att ta tillvara och dela med sig av de verktyg och erfarenheter som utvecklats och samlats under dessa år i affärslivet. De koncentrerar sig på frågor som rör personlig utveckling, ledarskapsutveckling, projekt- och affärsutveckling inom försäljning, marknads- och företagsledning.

Gavelin & Co.
hjälper sina kunder till ökad lönsamhet genom att visa hur flaskhalsarna i verksamheten kan övervinnas. Genomförandet och förändringsarbetet anpassas i samråd med kund.

Gavelin & Co. levererar praktiska verktyg och kreativa råd på flera olika sätt: vid föreläsningar, genom utbildning, som konsult eller som coach och mentor.

Om Urban Gavelin
Urban Gavelin har tjugofem års affärserfarenhet varav arton år med internationella affärer. Han har haft positioner som sälj- marknad- och affärsutvecklingschef i Norden, på den europeiska marknaden och globalt. Urban har bott och arbetat i Stockholm, London och New York.

Urban har byggt och lett nordiska säljorganisationer och visat goda resultat i försäljning och marknadsbearbetning och har erfarenhet från ledande befattningar både inom konsument-elektronikhandel och inom "business-to-business". Han har arbetat mycket med förändrings-arbete och bland annat utvecklat och infört nya affärsmodeller på hela den europiska marknaden. Han är dessutom erfaren och framgångsrik i media och PR sammanhang. 

Under sin tid i USA var Urban produktgruppschef med ansvar för en global säljbudget, produkt-utvecklingsprogram och världsvida lanseringar. Han har överträffat säljbudgetar på USD 45M samt lett strategiska, långsiktiga globala teknologi- och produktutvecklingsprogram.

Urban är initiativrik, innovativ och kreativ. Han är en bra teamspelare, ledare och kommunikatör. Han har en affärsmässig grundsyn, tänker strategiskt och får saker gjorda. Han
har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för Företagsledning (IFL) vid Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information kontakta:

Gavelin & Co.
Tel: 018 10 95 25

e-post:  

 

 

Copyright © 2007-09 Gavelin & Company, last updated: 2009-02-20, All Rights Reserved. Privacy Policy