/ start / tjänster / produkter / grundare / bloggar / nyheter / referenser / länkar / kontakt

   
xi xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Gavelin & Co.  

   

   > nyheter
 
  -
referenser
 

nyheter

Gavelin & Company i seminarium med Ström2
 

 
   

Stockholm, 2008-09-30 --  Att positionera och delegera för att skapa motivation, delaktighet och stolthet.

Ett Ström2 seminarium om kraften och potentialen i att positionera, motivera och ställa krav.

Ström2 arbetar aktivt med leveranskvalitet, personlig utveckling och ledarskapsfrågor. När vi inte utbildar och projektleder själva, samarbetar vi med externa personer och företag med specifik kompetens inom dessa områden. Vi vill gärna dela med oss av våra verktyg, kunskaper och insikter och erbjuder därför våra kunder och partners ett antal kvällsseminarier varje år.

Denna gång fokuserar vi på vikten av att positionera sig, internt och externt, samt att skapa motivation genom effektivt ledarskap. Mark Fritz, Ström2s ”Senior Advisor” sedan 2004, talar om att ”motivera utförandet” (Motivating the Doing). Den svåra övergången från att vara en utförande person till att motivera utförandet.

Gästföreläsare är Urban Gavelin, partner till Ström2, som är verksam i sitt företag Gavelin & Co. Urban delar med sig av erfarenheter från service- och säljorganisationers lyckade och misslyckade positionerings arbete.

Datum: Den 14:e Oktober

Agenda: 18:00 – 18:15 Kort introduktion.

18.15 – 18:45 Urban Gavelin, ”Vinnande positionering”
18.45 – 19.30 Mark Fritz, ”Motivating the doing”
19.30 – Buffet och eftersnack

Plats: Ström2:s lokaler på Tegeluddsvägen 92

Anmälan: events at strom2.se och ange hur många som kommer.

OSA: Sista anmälningsdag fredag den 10:e oktober

"It is all about moving from the doing to the motivating of the doing." Mark Fritz

Mark Fritz
Mark Fritz är grundare och ägare av företaget Procedor. Mark är född i USA, gift med en japanska och nu boende i Europa efter 25 års arbetslivskarriär med Eastman Kodak Company. Mark är även knuten till Ashbridge College i Storbritannien och utbildar i såväl Leading Complex Teams som MBA Seminar on Virtual Leadership på HEC i Frankrike samt IE i Spanien.

Mark har skrivit böckerna ”Time to get started”, ett sammandrag av hans ”Daily thoughts” samt ”The truth about getting things done”, 42 sanningar som kombinerar det bästa från tidsplanering- och motivationslitteratur.

Urban Gavelin
Urban har byggt upp och lett nordiska sälj- och service organisationer och har erfarenhet från ledande befattningar både inom konsument marknad och inom "business-to-business". Han har arbetat mycket med förändringsarbete och bland annat utvecklat och infört nya affärsmodeller på den europiska marknaden.

Urban är något av en innovatör och kreatör med affärsmässig grundsyn. Han har studerat företagsledning vid Lausanne Business School och Institutet för Företagsledning (IFL) vid Handelshögskolan i Stockholm. Urban är nu verksam som konsult i utveckling av service och säljorganisationer samt som föreläsare i sälj- och ledarskapsutbildningar.

 

 

Copyright © 2007-09 Gavelin & Company, last updated: 2009-02-20, All Rights Reserved. Privacy Policy